Motioner till årsmötet 4 mars

  • 31 jan 2024

image: Motioner till årsmötet 4 mars

Förslag från medlemmar, motioner, som ska tas upp på årsmötet 4 mars ska lämnas till styrelsen senast den 12:e februari. Maila dina förslag till Inger!