Historik

Från jubileumsskrift framtagen i samband med Länna IFs 70-årsjubileum 1996:

Genom årens lopp har flera olika idrotter funnits med i föreningens verksamhet. Cykel var inledningsvis anledningen till bildandet av föreningen. Idag är man specialiserad på orientering samt arrangemang för ortsbefolkningen vid Kopphagen och Klubbstugan.

Den 12 november 1926 var dagen för bildandet av Lenna Cykelklubb. Algot Öberg blev den förste ordföranden, Sven Carlsson sekreterare och Ragnar Forslund, kassör och materialförvaltare.


Under 1927 anordnades 10 klubbtävlingar och två mästerskapstävlingar. Totalt var 20-talet cyklister aktiva. Klubbtröjan var svart med grön bård över bröstet och ärmarna. 1932 avstannade verksamheten i brist på aktiva.

CYKELKLUBB BLEV IF

Föreningen ändrade namn till det vi känner igen idag: Länna Idrottsförening. Då blev det en expansion i idrottsutbudet genom introduktion av nya grenar: Gymnastik, friidrott, terränglöpning, bandy, skidor, skidorientering, fotboll och orientering.
Gymnastik pågick vintertid under 30-talet. Friidrott under 30-40 talen. Vid Lillängen, f.d. timmeravlastningen bakom järnvägsstationen, tränades kula, diskus, spjut, höjdhopp, längdhopp m.m. Tävlingsverksamheten var dock liten. Terränglöpning höll sitt första klubbmästerskap 9 april 1933 och det sista för juniorer 1945 och seniorer 1949.

BANDY

Bandy påbörjades redan 1929 och 'hemmaplan' var Lötsjön. För snöröjning tillverkades en stor skrapa av trä som drogs av häst. Även konstruktioner för upptagning av vatten till spolning anordnades. Under de inledande åren deltog man inte i seriespel men i mängder av vänskapsmatcher.
Pojklaget hade fina framgångar under 50-talet. Tvåa i UNT-cupen och serien 1952 samt toppresultat 1953 med serieseger. Framgångarna hade stor del genom eldsjälen, lagledaren och tränaren, magister Gösta Carlsson.

SKIDOR

Skidåkning har också varit populärt. 1933 kördes det första protokollförda klubbmästerskapet. Mängder av träningstävlingar, klubbmatcher, poängtävlingar m.m. finns registrerat. Under 50-talet även många nationella och DM-tävlingar. Verksamheten trappades ned under 60-talet och lades ned 1970. Idag försöker föreningen hålla ett motionsspår öppet under vintern.
Även skidorientering har funnits med och det första klubbmästerskapet hölls 1941 och det sista 1956. Inledningen av 50-talet var intensivast med deltagande i DM, nationella tävlingar och SM, både individuellt och i budkavle. 1957 kom man på en delad 19:e plats i SM-budkavlen.

FOTBOLL

1930 föreslogs att iordningställa en fotbollsplan. 1932 hyrde man en plan nere vid Fjärden av arrendatorn vid Länna Gård. Föreningen fick betala 150 kr per år, en summa som motsvarade värdet av den uteblivna höskörden på området. 1933-34 deltog man för första gången i seriespel.
1937 upplät Lenna Bruk mark till en ny plan, Eksunda, som ännu idag finns kvar som träningsplan. Planen var klar 1939. Enligt tillgänglig statistik har det spelats 1.461 matcher totalt. 628 segrar, 167 oavgjorda och förlust i 666 matcher. Holger Sporrong deltog i flest matcher, 411 stycken medan Åke Nyström är föreningens skyttekung med totalt 318 mål. 1969 upphörde fotbollsverksamheten på grund av ledarbrist.

ISHOCKEY

1968 startades verksamhet med ishockey och efter några år seriespel för både seniorer och pojkar. A-laget segrade serien säsongen 1973-74 och följde senare upp med ytterligare en serieseger, liksom segrar bland de olika pojklagen. När vintrarna var dåliga fick man åka till konstisbanor, ofta sen kvällstid.
 En verklig eldsjäl som under 10-talet år lade ned mycket tid och kraft är Hans Ek. Som tränare, lagledare, snöskottare och ismakare bjöd han på det mesta av sin fritid. När vintrarna blev allt sämre så blev det dock ännu svårare att få is på ishockeybanan vid Länna skola. Därmed svalnade intresset och underlaget att få spelare försvann. Verksamheten upphörde under slutet av 1980-talet och sektionen lades ned.

ORIENTERING

Orientering är den idrottsliga verksamhet som finns kvar idag. Den förekom redan under 1930-talet, med den första noterade träningstävlingen 1933 och det första klubbmästerskapet samma år. Under 1950-talet upplevde orienteringen en storhetstid med många etablerade Lännaorienterare. Erik 'Skrubben' Johansson var dynamisk ledare och hade del i framgångarna. Det blev flera starter i SM och deltagande i landskamp mot Norge för orienterarna.
Intresset sjönk under 1960-talet för att åter blomma upp under 1970-talet. Det blev flera fina framgångar i 5-dagars, DM och RM-tävlingar. Flera ungdomssatsningar genomfördes för att rekrytera nya orienterare till föreningen.

KARTPRODUKTION OCH EGNA TÄVLINGAR

1981 framställdes den första egna orienteringskartan, Norrsjö-bladet. Detta blev starten för en mängd kartprojekt samt som flitig tävlingsarrangör, något som fortsatt fram till nu och planeringen fortsätter.
Den senast framtagna kartan är Sjötorp i två kartskalor. Den användes vid det egna tävlingsarrangemanget den 21 september 1996 med tävlingscentrum i Kopphagen. Under flera år arrangerades även motionsorienteringar, både till skogs och med cykel.
Lötsjön Runt är ett uppskattat motionsarrangemang där man springer åtta km runt Lötsjön. Arrangemanget är annorlunda på så sätt att det bl.a. inte tas upp någon anmälningsavgift. Allt fler 'duktiga' löpare kommer och förgyller tävlingen.

UNGDOMSSATSNING

Under de senaste åren pågår en expansion i ungdomsverksamheten vilket givetvis ger ett positivt genomslag i hela föreningen. Här finns både tävlande ungdomar och nybörjare som får sina första kunskaper i orientering. Förutsättningarna till denna positiva utveckling beror på att många ledare engagerar sig för ungdomarna.
Småknatarna är en ny aktivitet för de yngsta i åldrarna 4-6 år. Tillsammans går de en skogspromenad och leker i skogen. Det ger skogsvana och ökar förutsättningarna att de återkommer till nybörjarverksamheten när de blir något äldre.

KOPPHAGEN OCH EGEN KLUBBSTUGA

 Föreningens Klubbstuga stod färdig vid årsskiftet 1992-93. Belägen centralt vid Länna skola är den en viktig samlingspunkt. Här finns samlingslokal, kök, omklädningsrum med duschar, kontor och förråd.
    Kopphagens festplats användes redan 1927. Vid den första festen 12-13 juni var inträdet 50 öre för äldre och 25 öre för barn. Man fick till Lenna Bruk betala 9 kr per kväll som dansbanan användes. Senare övertogs verksamheten av Länna IF som arrenderar området.
    1941 installerades elljus och Kopphagen var populär dansplats långt in på 60-talet. I mitten av 70-talet rustades Kopphagen och samarbete inleddes med servering i samband med Museijärnvägens tågtrafik. Midsommarafton har gamla traditioner. Under eftermiddagen är det familjefest med dans kring midsommarstången. På kvällen dans på dansbanan till orkester. Vidare brukar det anordnas knytfest.

JULGRANAR OCH EGEN TIDNING

    Inför julen ordnar föreningen julgransförsäljning med garanterat 'färska' granar. De huggs under lördagen och säljs dagen efter. Intill Klubbstugan ordnas tjugondaknutsfirande då man dansar ut julen.
    En egen föreningstidning, Stämplat, ges ut sedan 1979. Den har under åren utvecklats och sprider information kring föreningens verksamhet.
    I denna tillbakablick så kan man givetvis bara skrapa på ytan. Sammanfattningsvis så är Länna IF i medvind. Även om det idag bara är orientering på programmet så är verksamheten bred, med aktiva i blandade åldrar.

STIPENDIUM OCH VÄRLDSCUP

    Medvinden förstärktes ytterligare genom att föreningen i år tilldelats ett stipendium för framgångsrik ungdomsverksamhet av stiftelsen Skogssportens Gynnare. Årets ungdomsverksamhet avslutades en kväll i november med diplom- och märkesutdelning med närmare 40 ungdomar närvarande.
    Världscupmästarinnan Gunilla Svärd medverkade och berättade om sin karriär, från när hon började orientera fram till idag. Ungdomarna lyssnade intresserat och ställde många frågor. Därefter delade Gunilla Svärd ut diplom och märken samt kort med autografer.

Per-Olof Svensson Källa: Länna IF 1926 - 1986, Åke Nyström