Medlemsavgifter

MEDLEMSAVGIFTER 2023

FAMILJ
(föräldrar och ungdomar mellan 0-17 år)
400 kr
VUXEN
(fr o m det år man fyller 18 år)
200 kr
VUXEN, STÖDMEDLEM
(fr o m det år man fyller 18 år)
150 kr
UNGDOM
(0-17 år)
100 kr

  

STARTAVGIFTER

Länna IF betalar startavgiften i tävling för HD20 och yngre samt för de som tävlar i Elitklass, oavsett ålder. Även startavgift till stafett står klubben för. 

Startavgifter för HD21 och äldre betalar Länna IF till 50%. 

Fr o m 13 års ålder debiteras dock 100% efteranmälningsavgift och 100% ej start-avgift.

Deltagande i O-ringen sker på egen bekostnad för alla medlemmar. 

Startavgiften faktureras klubben på tävling och sedan fakturerar klubben medlemmarna en gång per år i slutet av året.