Om Länna IF

Länna IF grundades den 12:e november 1926. Klubben har haft flera olika idrottssektioner genom åren men är nu en renodlad orienteringsklubb.

Klubbens målsättning är att erbjuda bredd- och motionsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

 

Kontaktinformation

Föreningsnummer           2900-28

Organisationsnummer    817601-0174

Bankgiro                             324-0769

PlusGiro                              172271-9

Telefon                                076-117 84 55

E-post                                  info@lannaif.se

Faktura e-post                    ekonomi@lannaif.se

Post- och fakturadress     Krafft, Bärby äng 20, 755 97 Uppsala

 

Stadgar och policys

Stadgar för Länna IF

Verksamhetsplan 2022

Resepolicy

Policy likabehandling

Krishanteringspolicy

Drogpolicy

Krav på utdrag ur belastningsregistret

Integritetspolicy (Riksidrottsförbundet)